ترانس تتو

ترانس دستگاه تاتو جریان برق شهری را ضعیف و آن را به 18 ولت تبدیل می کند و جریان برق را از طریق پدال و فیش به دستگاه تاتو انتقال می دهد. به عبارتی تنظیم ولتاژ و سرعت دستگاه به عهده ی ترانس تاتو می باشد. ترانس های مختلف، ویژگی های مختلفی دارند. تفاوت آنها معمولا در صفحه ی نمایشگر و اندازه آنهاست اما کارایی همه ی آنها یکسان است.

ترانس ها به دو نوع تقسیم می شوند یا تک پورت هستند و یا دو پورت.

ترانس های تک پورت در واقع دو خروجی دارند که به یکی از آنها پدال متصل می شود و به دیگری دستگاه. اما در ترانس های دو پورت سه خروجی وجود دارد، که علاوه بر اینکه پدال به آن متصل می شود، دو خروجی هم برای دستگاه بر روی آن وجود دارد. قیمت ترانس دستگاه تاتو متنوع است و بر اساس تک پورت یا دو پورت بودن دستگاه تعیین می شود.