گریپ تتو

یکی از مهم ترین قسمت های دستگاه تاتوی بدن، گریپ تاتو است. نوع گریپ دستگاه تاتو با توجه به نوع دستگاه مشخص می شود. گریپ از این جهت اهمیت دارد که قسمتی از دستگاه تاتوست و در دست تاتو آرتیست قرار می گیرد و سوزن و سر پلاک یا کارتریج به انتهای آن متصل می شود. گریپ ها انواع مختلفی دارند که برای هر کاری یک نوع خاص از آنها استفاده می شود. به عنوان مثال برای لاینینگ باید از گریپ های باریک تر و برای شیدینگ از گریپ های قطورتر استفاده شود.

گریپ های تاتو به دو دسته ی کارتریجی و معمولی تقسیم می شوند که نوع کارتریجی آن تنظیم ساده تر و کیفیت بالاتری دارد، اما هزینه ی آن بیشتر از گریپ های معمولی است.