ریممور و کرم های مراقبتی

ریموور : پیگمنت های رنگ تاتو اکسیدهای فلزی غیر ارگانیکی مانند آهن، کربن سیاه، و اکسید تیتانیوم دارند و می توانند برای مدت بسیار طولانی در پوست باقی بمانند. ریموور تاتو حاوی اکسیدهای فلزی قلیایی و با فرمولی خاص است که خیلی شبیه به پیگمنت های تاتو است و می تواند با آنها مبارزه کند.

کرم های مراقبتی : بعد از تاتوی جدید، سطح پوست بسیار حساس می‌شود و 2 تا 3 هفته طول می کشد تا بعد از ضربات سوزن، التیام و بهبود پیدا کند. یکی از مشکلاتی که افراد بعد از تاتو با آن روبرو می شوند، انتخاب کرم های مراقبتی تتو یا پماد بعد تاتو مناسب است.