سوزن تتو

تعداد سوزنهای تاتو نامحدود است و طیف وسیعی از سبک‌های سوزن تاتو وجود دارد. تاتو آرتیست باید انواع سوزن تاتو و کاربرد آن را بداند. سوزن یک قسمت نگهدارنده به نام سر پلاک دارد که رنگ را داخل خودش نگه می دارد. زمانی که سوزن و سر پلاک به یکدیگر متصل هستند به آنها سوزن کارتریج و زمانی که از یکدیگر جدا هستند به آنها سوزن معمولی گفته می شود.

دسته بندی سوزن های دستگاه تاتو بر اساس نحوه ی قرار گیری سوزن ها در کنار یکدیگر انجام می شود. طبق این دسته بندی، سوزن به دو دسته ی تخت و گرد تقسیم می شود. همانطور که از اسمش پیداست، سوزن های تخت در کنار یکدیگر و سوزن های گرد به صورت متراکم و به صورت گرد دور یکدیگر قرار دارند. قیمت سوزن تاتو متفاوت است و بستگی به این دارد که سوزن تاتو صورت باشد یا سوزن تاتو بدن. قیمت سوزن تاتو بدن از سوزن تاتو صورت و ابرو بیشتر است. تاتو آرتیست باید در ابتدا تشخیص دهد که برای بدن، ابرو یا صورت از چه نوع سوزنی استفاده کند و سپس اقدام به خرید سوزن تاتو کند تا بهترین نتیجه را بگیرد.

انواع سوزن تاتو:

سوزن تخت، سوزن فلت، سوزن ام وان، سوزن ام تو و سوزن گرد انواع مختلف سوزن تاتو هستند.

انواع سوزن تاتو بدن:

سوزن و سرپلاک که به آن سوزن بلند یا سوزن گان نیز گفته می شود یکی از انواع سوزن تاتو بدن می باشد. همچنین سوزن کارتریج هاوک یا سوزن پن نوع دیگر سوزن تاتو بدن است.

انواع سوزن تاتو صورت:

سوزن تاتو صورت دو نوع دارد پیچی و گرد. سوزن پیچی و سوزن گرد نیز دو مدل دارند و گرد یا فلت هستند.

انواع سوزن تاتو ابرو:

انواع سوزن تاتو ابرو دقیقا مانند سوزن تاتو صورت است و پیچی و گرد دارد.