دستگاه

در این بخش از تجهیزات تتو به دستگاه تتو می پردازیم که شامل : پن ، روتاری ، گان و میکرو پیگمنتیشن می باشد.