لایه بردار

لایه بردار پوست یکی دیگر از بخش های مراقبت از پوست می باشد که سلول های مرده از روی سطح پوست برداشته و شادابی و لطافت رو به پوست شما می دهد.