محصولات دارو درمان

در بخش محصولات دارویی ، بهداشت و سلامت به چند نمونه از محصولات دارو درمان می پردازیم که در انواع مختلف بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.این محصولات شامل پماد رخم بستر ، پماد شقاق ، پماد سوختگی ، کرم آفتاب سوختگی ، زخم دیابت ، پماد درد مفاصل ، پماد بواسیر و غیره … می باشد