نرم کننده

می‌توان اولین و مهم‌ترین دلیل استفاده از نرم کننده موی سر را این دانست که خیلی از افراد بخصوص خانم‌هایی که موی بلند دارند، پس از حمام از زبری و شانه ناپذیری موی خود گله دارند. استفاده از نرم کننده‌ها در جهت رفع این مشکل باعث شده که این محصول عضو ثابت اکثر حمام‌ها باشد.